Ladislav Janiga - Photographer & Mountain Guide

   

   
      Máte záujem o bližšie informácie?

 

 

E-mail:  info@janiga.sk

Telefón: 0905 350 578

Prevádzková doba: PO - PIA v čase 8:00 - 20:00

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu janiga.sk je:
 

Ladislav Janiga  fotoreportážne služby, s.r.o.
Mlynica č. 117, 059 91 Mlynica


IČO : 46771069 
IČ DPH : SK 2023574762

Číslo účtu: 5032654941/0900 Slovenská Sporitelňa            

Spoločnosť je platcom DPH. Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka 26433/P. 


Zodpovedný vedúci internetového obchodu janiga.sk : Ladislav Janiga


Dozorný orgán:

 

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

(odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa).

Adresa: Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1

Web: www.soi.sk

 

 


load